דילוג לתוכן

ISERD - סיפורי הצלחה

כלים שימושיים להגשת בקשות ל-Horizon 2020

לפניכם מספר כלים שיכולים לסייע לכם בשלבים הראשונים להכנת הצעות והגשת מימון לתוכנית המסגרת של האיחוד האירופי. למדו כיצד למצוא קול קורא מתאים להגשת הצעות או לשותפים בפרויקט וכיצד להגיש את ההצעה שלכם

מסלול כלי סיוע

מסלול 37 של רשות החדשנות נועד להגביר את השתתפותם של תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית Horizon 2020

כלים לתוכנית ה-SME Instrument

ניתן למצוא מספר כלים מקוונים שיעזרו לחברות קטנות-עד-בינוניות לכתוב את הצעתן ל-SME INSTRUMENT בצורה טובה יותר

סימנייה