דילוג לתוכן

ISERD - סיפורי הצלחה

כלים שימושיים להגשת בקשות ל-Horizon 2020

לפניכם מספר כלים שיכולים לסייע לכם בשלבים הראשונים להכנת הצעות והגשת מימון לתוכנית המסגרת של האיחוד האירופי. למדו כיצד למצוא קול קורא מתאים להגשת הצעות או לשותפים בפרויקט וכיצד להגיש את ההצעה שלכם

חזרה

מסלול כלי סיוע

מסלול 37 של רשות החדשנות נועד להגביר את השתתפותם של תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופית Horizon 2020

כחלק מהמאמצים לעזור ולעודד גופים ישראלים לגשת לקולות הקוראים של תוכנית המסגרת ושל תוכניות בהן קיים מימון משותף של תוכנית המסגרת האירופית, יזמה רשות החדשנות הקמת מסלול לתמיכה בחברות לחיפוש שותפים ולהגשת בקשות איכותיות לתוכנית המסגרת וכן מסלול לתמיכה במעורבות ארוכת טווח בתוכנית זו.

המסלול מיועד לתאגידים ישראליים המעוניינים להשתתף בתוכניתHorizon 2020 .

מסלול 37 א מיועד לתאגידים המעוניינים להגיש הצעות לתוכניות מחקר ופיתוח של האיחוד האירופי במסלול מאגדים או במסלול SME Instrument Phase 2 בלבד.
במסגרת המסלול שיעור המענק יהיה 75% מההוצאות המאושרות, בסכום של עד 40,000 ש"ח, כולל נסיעות לחו"ל, השתתפות בכנסים לחיפוש שותפים ויועץ מאושר לכתיבת בקשה.
במסגרת מסלול זה מבקש יהיה זכאי לקבל מענק אחד בלבד עבור הגשה למסלול SME instrument phase 2 ומענק אחד בלבד עבור הגשה למסלול מאגדים בכל מהלך תוכנית Horizon 2020, כך שלכל היותר מבקש יהיה זכאי לקבל עד שני מענקים במסגרת כלי סיוע זה במהלך התוכנית.

מסלול 37 ב מיועד לחברות נבחרות, להשתתפות ארוכת טווח בתוכנית המסגרת האירופית. במסגרת כלי סיוע זה תינתן תמיכה לכל שנה (עד 3 שנים) לתאגידים נבחרים למעורבות ארוכת טווח בתוכנית Horizon 2020.
במסלול זה חברה תקבל מענק של 85% עבור הוצאות מאושרות בסכום של עד 70,000 ש"ח לצורך השתתפות באיגודים תעשייתיים באירופה, נסיעות והשתתפות באירועים למציאת שותפים ועלות הסיוע לכתיבת בקשה למימון בתוכנית Horizon 2020 על ידי יועץ מאושר.

לפרטים נוספים והגשת בקשות 

כלים לתוכנית ה-SME Instrument

ניתן למצוא מספר כלים מקוונים שיעזרו לחברות קטנות-עד-בינוניות לכתוב את הצעתן ל-SME INSTRUMENT בצורה טובה יותר

סימנייה