דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter - November 2017

חזרה

עם קצת עזרה מחבריי

מחפשים מימון לחזון החדשני שלכם? מועצת החדשנות האירופית תומכת בחברות קטנות ובינוניות בעלות פוטנציאל לצמיחה ומעניקה פרסים על פתרונות פורצי דרך לאתגרים חברתיים  

       European Innovation Council (חדשנות ב-SME)  

מטרת European Innovation Council (EIC) pilot לשנים 2020-2018 היא לתמוך בפיתוח חדשנות פורצת דרך, אשר לה הפוטנציאל ליצור שווקים חדשים וצמיחה במשק.

תוכנית העבודה כוללת ארבעה חלקים עיקריים (ראה כאן לינק לתוכנית EIC):

 1. תוכנית SME-INSTRUMENT
 2. תוכנית Fast Track to Innovation (FTI)
 3. פרסי EIC ב-Horizon 2020 (EIC Horizon Prizes)
 4. תוכנית FET Open (לא תפורט פה – נמצאת ב-ISERD תחת אחריות מחלקת ICT)

להלן תיאור קצר:

 1. SME INSTRUMENT היא תוכנית הקיימת מאז 2014 ובמסגרתה חברה קטנה-עד-בינונית חדשנית במיוחד יכולה להגיש (כמעט תמיד לבדה – ללא שותפים) בקשה לסיוע במימון פרויקט מו"פ חלוצי שהיא מבצעת בתחום פעילותה ושהנו קרוב לשוק (TRL 6). מטרת המו"פ תהיה ליצור שווקים חדשים בעזרת המוצר החדשני שיפותח, להשפיע על השוק ולגרום לצמיחת החברה. המענק ניתן או לבדיקת היתכנות (פייז 1), או לפיתוח וסקייל-אפ (פייז 2).
  החל מ-2018 יחולו מספר שינויים מהותיים בתוכנית:
 2. יתאפשרו הגשות בכל הנושאים (Bottom-up), ללא חלוקה מראש לתחומים
  (כפי שהיה עד כה עם 13 אתגרים מוכתבים מראש).
 3. עדכון טופסי ההגשה: המבנה והתוכן של טופסי ההצעות עודכנו וכעת הם יותר מוכוונים עסקית, על מנת להתאים בצורה טובה יותר לעולם התוכן של היזמים. ניתן למצוא את הטפסים העדכניים ומידע נוסף כאן.
 4. פרופיל הבודקים: הועלה באופן משמעותי מספר הבודקים של התוכנית אשר יש להם ניסיון ורקע בהשקעות.
 5. ראיונות פנים-מול-פנים למועמדי פייז 2 נבחרים: השלב החדש הזה בבדיקת הצעות פייז 2, הכולל ראיונות פיזיים לחברות המועמדות (לאלו שעברו בהצלחה את השלב הראשון של הבדיקה המקוונת וקיבלו ציונים גבוהים), יבטיח שרק ההצעות והחברות הטובות ביותר יקבלו מימון.

בדומה לשנים קודמות, גם ב-2018 יהיו ארבעה מועדים בשנה להגשה (ארבעה לפייז 1 וארבעה לפייז 2, ראו תאריכים בעמ' 14 של תוכנית העבודה).

 1. Fast Track to Innovation (FTI) היא תוכנית המאפשרת הגשות של פרויקטי מו"פ קולבורטיביים ופורצי דרך הקרובים לשוק, במאגדים קטנים של שלושה עד חמישה משתתפים. מומלץ כי הפרויקטים יהיו אינטרדיסציפלינריים ויוגשו על ידי מאגדים מגוונים (המאגד חייב להיות מוכוון תעשייה אך יכול להכיל גם שחקנים אקדמיים, רשויות ציבוריות, משתמשי קצה ועוד). ה- FTI יממן פעולות חדשנות משלב הדמונסטרציה עד הכניסה לשוק; כלומר מדובר בטכנולוגיות, בתהליכים ובמודלים עסקיים שהם בשלים יחסית וזקוקים לפיתוח סופי ול"דחיפה אחרונה" כדי שיוכלו לעצב שוק חדש ולהיות מושמשים.

ה- FTI ייפתח להגשות ב-07.11.17, ויהיו שלושה מועדי cut-off בשנת 2018 שבהם ייבדקו ההצעות. ראו תאריכים כאן בעמ' 26 של תוכנית העבודה.

ניתן לעיין בדוח ההערכה של פיילוט ה-FTI הקודם (2016-2015) בלינק >>

 1. פרסי EIC ב-Horizon 2020 (EIC Horizon Prizes): מטרתם להגביר את החדשנות פורצת הדרך על ידי יצירת פתרונות לאתגרים שיביאו לרווח חברתי. הפרסים מגדירים מטרה, בלי להגיד כיצד היא צריכה להיות מושגת או מי צריך להשיג אותה (כלומר אין כל הגבלה על הישות הזוכה).
  התחרויות ייפתחו לקראת סוף 2017 בנושאים הבאים:
 • Innovative Batteries for eVehicles
 • Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis
 • Early Warning for Epidemics
 • Blockchain for Social Good
 • Low-Cost Space Launch
 • Affordable High-Tech for Humanitarian Aid

מידע נוסף ניתן לקבל אצל המחלקות התמטיות ב-ISERD.
לפרטים נוספים נא לפנות לרן ערד: ran@iserd.org.il

סימנייה