דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter - November 2017

חזרה

להכיר אנשים, להרחיב אופקים

המחקר המדעי חוצה סקטורים ומדינות ואתם מוזמנים לקחת בו חלק: מחקר בסיכון גבוה, ניידות חוקרים, חברה אירופית משתנה, יחסי גומלין בין מדע לחברה והפצת מצוינות מדעית. וגם: אירועים באירופה למציאת שותפים למחקר ורשת קשרים

       European Research Council) ERC)  

תוכנית ERC נועדה לממן חוקרים מצוינים ואת צוותיהם לטווח ארוך, כדי להמשיך מחקר בסיכון גבוה הצפוי להוביל להתקדמות מדעית משמעותית ולהגדיר יעד ברור ומעורר השראה למחקרים פורצי דרך בתחומם, ברחבי אירופה. התוכנית פתוחה לכל תחומי המחקר והחדשנות, בהתאם לאמנת האיחוד האירופי.

תוכנית העבודה לשנת 2018 ממשיכה את המגמה הקיימת - שלושה מענקי מחקר מרכזיים מסוג  Consolidators, Starting ו-Advanced, לפי הוותק במחקר של החוקרים הראשיים (Principle Investigators). לשלושת המענקים נוסף מענק קבוצתי, Synergy, המיועד להגשה בקבוצות של שניים עד ארבעה חוקרים ראשיים, בעלי פרופיל ERC. מטרת פרויקט מסוג Synergy היא התמודדות של הקבוצה עם בעיות מחקר שאפתניות, כך ש"השלם יעלה על סך חלקיו".

נוסף לכך, לתוכנית מסלול ייעודי של הוכחת היתכנות – Proof of Concept, המיועד למקסם את הערך הכלכלי והחברתי של מחקרי ה-ERC. זאת על ידי אימות פוטנציאל החדשנות של רעיונות הנובעים מפרויקטים במימון ERC.

טבלה מרכזת של מועדים ותקציבים לשנת 2018:

 

Starting Grant

Consolidator Grant

Advanced Grant

Synergy Grant

Proof of Concept Grant

Call identifier

ERC-2018-StG

ERC-2018-CoG

ERC-2018-AdG

ERC-2018-SyG

ERC-2018-PoC

Open Calls

03.08.2017

24.10.2017

17.05.2018

03.08.2017

06.09.2017

Deadline or Cut-off dates for PoC

17.10.2017

15.02.2018

30.08.2018

14.11.2017

16.01.2018
18.04.2018
11.09.2018

Budget Million Euro
(estimated number of grants)

581 (391)

550 (287)

450 (194)

250 (30)

20 (130)

Planned dated to inform applicants (after each step or cut-off date)

14.05.2018
14.08.2018

06.07.2018
30.11.2018

29.01.2019
08.04.2019

23.04.2018
29.08.2019
19.10.2018

30.03.2018
21.07.2018
10.12.2018

Indicative date for signature of grant agreements (by cut-off date for PoC)

14.12.2018

30.03.2019

08.08.2019

19.02.2019

30.07.2018
21.10.2018
10.04.2018

 

לקריאת תוכנית העבודה המלאה לחצו כאן  
לפרטים נוספים נא לפנות לסמדר הירש: smadar@iserd.org.il

       Marie Skłodowska-Curie Actions  

תוכנית ניידות חוקרים על שם מארי ס. קירי מבוססת על עקרון הניידות ומטפחת חדשנות, מחקר ושיתוף פעולה עסקי ובינלאומי. החוקרים יכולים לקבל מימון בתנאי שיעברו מארץ לארץ ויפתחו את הקריירה המחקרית שלהם על ידי רכישת ידע חדש, פיתוח מיומנויות וחשיפה לעבודה בינלאומית ובין סקטורים.

התוכנית מממנת חוקרים בכל שלבי הקריירה ומבטיחה תנאי עבודה טובים ומאזן בין העבודה לחיים הפרטיים. התוכנית פתוחה לחוקרים ולצוותים מגופים מהמגזרים האקדמי והלא אקדמי, כגון אוניברסיטאות, מוסדות מחקר, תשתיות מחקר, עסקים ושחקנים חברתיים-כלכליים אחרים מכל הארצות. כמו כן, התוכנית פתוחה לכל תחומי המחקר והחדשנות, בהתאם לאמנת האיחוד האירופי.

בתוכנית כלולות תת התוכניות הבאות:

ITN – Innovative Training Network
רשתות הדרכה חדשניות השואפות להעמיד דור חדש של חוקרים יצירתיים, יזמיים וחדשניים, על ידי הכשרת חוקרים צעירים בשלב הדוקטורט, באמצעות פרויקטים המיושמים על ידי שותפויות של אוניברסיטאות, מוסדות מחקר, תשתיות מחקר, עסקים וחברות קטניות ובינוניות (לרבות סטארט-אפים) מכל רחבי אירופה ושאר חלקי העולם.

IF – Individual Fellowship
מענקים המיועדים להגברת הפוטנציאל היצירתי והחדשני של חוקרים מנוסים (פוסט-דוקטורנטים) באמצעות גיוון המיומנויות הנרכשות, הכשרה מתקדמת וניידות בינלאומית ובין-מגזרית. תמיכה נוספת מוענקת לחוקרים שרוצים לאתחל מחדש את הקריירה שלהם לאחר הפסקה מהמחקר וכן לחוקרים שביצעו מחקר מחוץ לאירופה ורוצים להשתלב שוב במחקר באירופה.

RISE – Research and Innovation Staff Exchange
מסלול המיועד לקדם שיתוף פעולה בינלאומי ובין-מגזרי באמצעות חילופי צוותי מחקר וחדשנות המאפשרים שיתוף ידע ופיתוח המדע והחדשנות. התוכנית תומכת בחילופי צוותים בין אירופה למדינות שלישיות (שיתוף פעולה בינלאומי) או בין הסקטור האקדמי לתעשייה (שיתוף פעולה בין-סקטוריאלי). כמו כן, מוענקת תמיכה גם לצוות מנהלי ולצוות וטכני.

COFUND – Cofunding of Regional, National and International Programmes
מימון משותף של תוכניות ניידות חוקרים אזוריות, לאומיות ובינלאומיות, על מנת לתמרץ תוכניות אלו לעודד מצוינות בעזרת הכשרה ופיתוח קריירה בינלאומית, בין-סקטוריאלית ואינטרדיסציפלינרית.

European Researchers’ NIGHT
ליל המדענים נועד להגביר את המודעות הציבורית לפעילויות מחקר וחדשנות. קריירות מחקר מקודמות באירועים אלו על מנת לעודד צעירים לצאת ללימודים ומחקר.

לקריאה נוספת - להלן עיקרי השינויים בתוכנית העבודה:

 • אפשרות להקדשת זמן להוראה, להרצאות ולהנחיית סטודנטים: חוקרים מנוסים (Experienced Researchers) וחוקרים לא מנוסים (Early Stage Researchers) יוכלו להקדיש חלק מזמנם (ברמת הסביר) להוראה, להרצאות ולהנחיית סטודנטים וכן להכשרות ולסדנאות רלוונטיות שיסייעו להם בביצוע מטלות אלו.
 • Individual Fellowships:
  • חוקרים מנוסים יכולים לבחור לעבוד על פרויקט MSCA במשרה חלקית ולהקדיש זמן לפעילויות נוספות כגון הקמת חברה, ביצוע פרויקט מחקר נוסף או לימודים מתקדמים שלא קשורים לפרויקט MSCA.
  • ב- IF-GF(Global Fellowship) ניתנת לחוקר אפשרות לבלות עד שלושה חודשים במוסד השולח לפני המעבר למוסד שממוקם במדינה הלא אירופית.
  • Career Restart Panel:
   • תנאי הזכאות להגשה הוגמשו, ועתה גם מועמד שלא היה פעיל במחקר במשך תקופה רצופה של לפחות 12 חודשים מתוך ה-18 חודשים מיד לפני מועד סגירת הקול הקורא זכאי להגיש פרויקט.
   • ניתן יהיה להגיש פרויקטים שמשכם בין 12 ל- 36 חודשים.
  • כדי לעודד חזרת חוקרים לאיחוד האירופי ולמדינות הנלוות וכדי לעודד חזרת אנשים לקריירת מחקר, הפאנלים של ה-CAR ושל ה-RI (Reintegration) יקבלו משקל תקציבי גבוה יותר: הצעות מסוג RI יקבלו משקל פי 1.5 והצעות מסוג CAR יקבלו פי 2 (בהתאמה) מההצעות של שאר הפאנלים.
  • ההגדרה של תושב לטווח ארוך ב-IF-GF וב-IF-EF-RI עודכנה: מגורים לטווח ארוך פירושם תקופה של מגורים מתמשכים במדינות האיחוד האירופי או במדינות הנלוות לחמש שנים רציפות לפחות. תקופת היעדרות תובא בחשבון בעת חישוב תקופת המגורים במקרים שבהם תקופת ההיעדרות קצרה מחצי שנה ברצף ולא עולה על עשרה חודשים סך הכול מתוך חמש שנות המגורים.
 • ITN: טפסי A שונו. הסוכנות תפרסם בקרוב מסמך שאלות ותשובות בנושא.
 • ב-ITN-EJD (European Joint Doctorate), יש לוודא שלפחות שני שליש מהחוקרים הצעירים ייגשו לתואר משותף או כפול בתוך אירופה, כלומר בין שני מוטבים או ארגונים שותפים ממדינות האיחוד האירופי או מהמדינות הנלוות.
 • RISE: הזמן המינימלי שחבר צוות מחויב לעבוד בו במוסד השולח, בטרם נשלח למוסד אחר ובמסגרת חילופי הצוות, קוצר מחצי שנה לחודש אחד בלבד.
 • COFUND: דרישה חדשה – פרסום המשרות יכלול את שכר המינימום (ברוטו) שמוצע לחוקר, כפי שמפורט בהצעה.
 • כדאי לספק הצהרה בנוגע לתרומת הפרויקט ליעדי הפיתוח הבר-קיימא של האו"ם.
 • הכשרת היכרות ראשונית תוצע לכל המוטבים (זוכי מענק MSCA) באמצעות מודול הדרכה מקוונת וסרטוני הסבר.
 • בעקבות סקירה של מודל ה-unit cost, קצובת המחיה תגדל ב-5%: לפי 4,880 אירו עבור ה-IF, 3,270 אירו עבור ITN, 2,100 אירו עבור RISE, ועבור COFUND – 1,935 אירו לחוקר צעיר (ESR) ו- 2,740 אירו לחוקר מנוסה.
 • מקדמי יוקר המחיה (correction coefficient factors) עודכנו – המקדם של ישראל ירד מ-108.7% ל-106.1%.
 • החל מהרבעון הראשון של 2019, תתווסף קצבת נכות לכל התוכניות ב-MSCA. שוויה60  אלף אירו לחוקר בעל נכות נפשית או פיזית ועבור סעיפים תקציביים שאינם מכוסים על ידי גורמים אחרים. ניתן להגיש הבקשה בשלב ההצעה או לאחריה.

טבלה מרכזת של מועדים ותקציבים לשנים 2018-2019:

Call identifier

Publication Date

Deadline

Call budget, €M

MSCA-ITN-2018
MSCA-ITN-2019

12.10.2017
1.09.018

17.01.2018
15.01.2019

442
470

MSCA-RISE-2018
MSCA-RISE-2019

22.11.017
4.12.2018

21.03.2018
2.04.2019

80
80

MSCA-IF-2018
MSCA-IF-2019

12.04.2018
11.04.2019

12.09.2018
11.09.2019

273
295.62

MSCA-COFUND-2018
MSCA-COFUND-2019

12.04.2018
4.04.2019

27.09.2018
26.09.2019

80
90

MSCA Researchers’ NIGHT

7.11.017

14.02.018

12

 

לקריאת תוכנית העבודה המלאה לחצו כאן
לפרטים נוספים נא לפנות למתן רהב: matan@iserd.org.il

       Europe in a Changing World – Innovative, Inclusive and Reflective Society  

המטרה הספציפית של תוכנית האתגר החברתי "אירופה בעולם משתנה" (SC6) היא לטפח הבנה טובה יותר של אירופה, לספק פתרונות ולתמוך בחברות אירופיות משתנות וחדשניות.

תוכנית העבודה מחולקת לשלושה קולות קוראים:

 1. Migration: מטרת הקול הקורא היא לייצר המלצות למדיניות אירופית ולגלובליות בתחום ההגירה של נתיני מדינה שלישית וכן פתרונות חדשניים (כולל ICT) לאינטגרציה מוצלחת של מהגרים לחברות מארחות אירופיות.
 2. Socioeconomic and Cultural Transformations in the Context of The Fourth Industrial Revolution: מטרת הקול הקורא היא להתמודד עם האתגרים הקשורים במכלול המורכבויות החברתיות-כלכליות והתרבותיות של אירופה ושל המהפכה התעשייתית הרביעית בהקשר של גלובליזציה ודיגיטציה וכן לספק אפשרויות חלופיות למדיניות.
 3. Governance for the Future: הקול הקורא עוסק ביסודות הממשל והדמוקרטיה דרך תמיכה באיסוף ראיות חדשות ופיתוח אפשרויות מדיניות בתחומים חוקתיים ומוסדיים מרכזיים כגון זכויות חברתיות באירופה, אזרחות, בידול באיחוד האירופי, חדשנות פתוחה, הדמוקרטיה הדיגיטלית, תשתית הענן האירופית למינהל הציבורי ועוד.

תקציב תוכנית העבודה לשנת 2018 הנו 172 מיליון אירו (כ-550 מיליון אירו לשנים 2020-2018).

לקריאת תוכנית העבודה המלאה לחצו כאן
לפרטים נוספים נא לפנות לסמדר הירש: smadar@iserd.org.il

       Science with and for Society 

התוכנית לשנים 2020-2018 פותחה כדי לשקף את התפתחות המדע והחברה ולתמוך בדגש ההולך וגובר על יחסי הגומלין ביניהם ברמה הלאומית וברמת האיחוד האירופי. אירופה מבינה כי שיתוף אזרחים, בעלי עניין ומשתמשי קצה צריך להיות מקודם בכל כלי המדיניות, כולל Horizon 2020. התוכנית מקדמת את שלושת סדרי העדיפויות האסטרטגיות על פי הנציב מר קרלוס מואדש: חדשנות פתוחה, מדע פתוח, פתיחות לעולם.

נושאי התוכנית:

 • Accelerating and Catalyzing Processes of Institutional Change: חלק זה יתרום ליישום ה- RRI (מעורבות ציבורית, חינוך למדעים, אתיקה, יושרה במחקר, שוויון מגדרי והגישה הפתוחה) באמצעות שינויים מוסדיים בארגוני מחקר ובארגוני מימון בצורה משולבת. חוקרים, קובעי מדיניות, אזרחים ותעשייה ייפתחו פרויקטים כדי לפקח על ההשפעה ועל התקדמות יישום ה- RRI.
 • Stepping up Support to Gender Equality in Research & Innovation Policy: הפרויקטים יעסקו בזירוז השינויים בשלושת היעדים: שוויון מגדרי בקריירה מדעית, איזון מגדרי בקבלת ההחלטות והשילוב של הממד המגדרי במחקר.
 • Building the Territorial Dimension of SwafS Partnerships: עידוד שותפויות בין אוניברסיטאות, מוסדות חינוך רשמיים ובלתי פורמליים, מוזיאוני מדע ומרכזים חינוכיים, ממשלות ורשויות ציבוריות, עסקים (כולל תעשייה ושירותים) וארגונים חברתיים, הפועלים ברמה המקומית, הלאומית והאירופית במטרה לשתף ידע מדעי ולתמוך בחדשנות. השיתוף יתבצע על פי הקשרים ספציפיים, להבטחת מעורבות הקהילות בהקשרים טריטוריאליים שונים (כגון אזורים כפריים לעומת עירוניים), בשטחים הנתפסים כשטחים גיאוגרפיים בעלי תכונות משותפות (למשל כלכליים, חברתיים, תרבותיים, סביבתיים).
 • Exploring and Supporting Citizen Science: "מדע האזרח" מכסה רמות שונות של השתתפות, מהגדלת החשיפה של הציבור למדע, עידוד האזרחים להשתתף בתהליך המדעי על ידי התבוננות ואיסוף ועיבוד נתונים ועד להגדרת סדר יום מדעי ותכנון משותף ויישום של מדיניות הקשורה למדע. המחקר יתמקד בפעילות "מדע האזרח" כזרז לפיתוח מיומנויות מדעיות וכישורים וככלי לחינוך מדעי פורמלי ובלתי פורמלי של צעירים ומבוגרים נגד עמדות אנטי-אינטלקטואליות מובילות בחברה, להעלאת האוריינות המדעית של אזרחי אירופה ולקידום השילוב החברתי והתעסוקתי ברמה המקומית, האירופית והעולמית.
 • Building the Knowledge Base for SwafS: מחקר הבוחן כיצד שחקנים חברתיים – כולל אנשים צעירים – מתנהגים, מבינים, מגיבים ומדברים עם ועל המדע וההתפתחויות המדעיות, ובודק את מניעיהם לעסוק בפעילויות הקשורות למדע. כמו כן, המחקר בודק כיצד מדע וטכנולוגיה מדיסציפלינות שונות ומגישות רב-תחומיות יכולים להסביר אינטראקציות בין המדע לחברה.

תקציב תוכנית העבודה לשנת 2018 הנו 70 מיליון אירו (כ-213 מיליון אירו לשנים 2020-2018).

לקולות קוראים לשנת 2018 לחצו על SWAFS-2018
לפרטים נוספים נא לפנות לסמדר הירש: smadar@iserd.org.il

 

 

המקום הנכון בזמן הנכון

ריכזנו למענכם אירועים בתחומי מדעי החברה והרוח באירופה שבהם תוכלו להכיר את תוכניות העבודה, לפתח רשת קשרים ולמצוא שותפים לפרויקטי המחקר שלכם. כשחדשנות, מחקר והזדמנות עסקית נפגשים

סימנייה