דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter - November 2017

ברכת ראש משלחת האיחוד האירופי לישראל, עמנואל ג'ופרה

ב-27 באוקטובר פרסמה הנציבות האירופית את תוכניות העבודה השונות לשנים 2020-2018 וכן את הסכום שיוענק למחקרים חדשניים ופורצי דרך בשנים אלה – 30 מיליארד אירו. להלן מכתב מראש המשלחת של האיחוד האירופי לישראל, מר עמנואלה ז'ופרה, המציג את פעילות תוכנית המסגרת עד כה ואת מוקדי תוכניות העבודה החדשות.

חזרה

חדשות ומידע שימושי

פורטל חדש לתוכנית Horizon 2020, קול קורא לבודקים מומחים, שינויים ב-Model Grant Agreement, תחרות סרטונים של מקבלי המענקים ויום עיון של תוכנית COST

 

       עדכונים מה-Participant Portal  

 • הנציבות השיקה פורטל חדש לתוכנית Horizon 2020. הפלטפורמה מאפשרת לנתח מידע וגם לחפש קולות קוראים, נושאים, מדינות ופרויקטים. בפורטל זה אפשר לקבל אינפורמציה על הבקשות שהוגשו וכן על הפרויקטים שמומנו. הגישה למידע היא דרך ה-Participant Portal home page והפורטל החדש Portal Participant - Projects & Results.
 • EASME (הסוכנות האירופית לחברות קטנות ובינוניות) הוציאה קול קורא לבודקים מומחים במסלול Fast Track to Innovation. EASME מבקשת להגדיל את כמות הבודקים להצעות שיוגשו דרך מסלול ה- Fast Track to Innovation, שנכלל היום תחת תוכנית העבודה של ה-European Innovation Council. מי שמעוניין לשמש כבודק צריך להירשם דרך ה- Participant Portal.
 • האיחוד האירופי מחפש מומחים בתחומי ההשקעות (הון פרטי, איינג'לים, מימון-המונים, קרנות הון-סיכון) שיכולים להביא את הידע שלהם ולהיות חלק מצוות השופטים של ה-Horizon 2020's SME Instrument, ולסייע באיתור החברות קטנות ובינוניות החדשניות והמבטיחות ביותר!
  לפרטים נוספים >> או לפניות > matan@iserd.org.il

 • שינויים ב-Model Grant Agreement – הנציבות פרסמה Model Grant Agreement  מעודכן שכולל כמה שינויים הקשורים לנושאים הבאים:
  • Open Access to Research Data – סעיף 29.3 נוגע לאפשרות לאפשר גישה למידע מחקרי לצד שלישי במקרה של מצבי חירום
  • Ethics and Research Integrity – סעיף 34 שונה כדי להתאים את הדרישות בנושא אתיקה לקוד האירופי החדש שאומץ על ידיALLEA
  • חלו גם שינויים בגרסאות של מודל ההסכם של ה-MSCA, כדי לסנכרן אותו עם השינויים המוצגים בתוכנית העבודה של מארי קירי לשנים 2020-2018. במקרה זה יש הכרה רטרואקטיבית בהסדרי עבודה חלקיים מסיבות שונות.
 • הנציבות קוראת לכל מקבלי המענקים בתוכניות המסגרת האירופיות במהלך השנים לשלוח אליה סרטוני וידיאו שמציגים את ההשפעה של המימון האירופי על חייהם של אזרחים.
  מקבלי המענקים מתבקשים לשלוח וידיאו המציג את עיקרי הפרויקט שלהם, את השפעתו על האזרחים והרלוונטיות שלו לחייהם. הנציבות תקדם את הווידיאו דרך ערוצי המדיה הדיגיטלית שלה, ושולחי הסרטונים שיזכו למספר הצפיות הגבוה ביותר יוזמנו לכנס ESOF בטולוז, ביולי 2018.
  באתר הנציבות אפשר לקבל מידע נוסף וגם עצות לשיווק הפרויקט שלכם בצורה הטובה ביותר.

       יום עיון של תוכנית COST - הכל קשרים  

ב-30 בנובמבר 2017 ייערך יום עיון בנושא תוכנית COST, בשיתוף ISERD ומשרד המדע והטכנולוגיה.

COST - European Cooperation in Science and Technology, הינה תוכנית אירופית לשיתוף פעולה במדע ובטכנולוגיה וליצירת רשתות וקשרים בין חוקרים ואנשי תעשייה. בתוכנית שותפות 36 ממדינות אירופה וכן ישראל כמדינה שותפה (Cooperating State). תוכנית COST, הממומנת מתקציב תוכנית המסגרת של האיחוד האירופי, היא אחת התוכניות הוותיקות באיחוד, והיא פועלת ברציפות ובהצלחה זו השנה ה-46.
מטרת התוכנית היא להקים ולבסס רשתות בין התעשייה והאקדמיה בכל תחומי המדע, ולסייע במימון קיומם של מפגשים, סדנאות וקבוצות עבודה בין החוקרים ואף עם חברות תעשייתיות בעלות עניין באותו תחום מדעי. התוכנית מאפשרת עריכת כנסים בינלאומיים וסדנאות וביצוע חילופי חוקרים ותעשיינים. כל פעולה במסגרת התוכנית נמשכת ארבע שנים עם אפשרות הארכה. ישראל השתתפה עד כה בקרוב ל-500 פעולות שונות.

הניסיון המצטבר מראה ששיתוף הפעולה בין אנשי האקדמיה והתעשייה הישראלים לעמיתיהם באירופה מוביל להעמקת הקשרים המדעיים, המוסדיים והאישיים, אשר מביאים לא אחת להגשת הצעות מחקר משותפות לתוכנית המסגרת של האיחוד האירופי ולהכללת נושאי הפעולות השונות בתוכניות המסגרת העתידיות. מכאן חשיבותה וערכה המוסף של התוכנית – לחוקרים ולתעשיינים עצמם, למוסדותיהם, למשרד המדע ולמדינת ישראל.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לאתר התכנית בקישור זה.

סימנייה