דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter - September 2017

מצילים חיים – פרויקט אספרי

רעלת היריון היא סיבוך היריון נפוץ העלול לסכן הן את האם והן את התינוק. מטרת פרויקט אספרי היא איתור קבוצות הנמצאות בסיכון לרעלת היריון ומניעת הסיבוך על-ידי מתן אספירין במינונים גבוהים

סימנייה