דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter - September 2017

תחבורה ותעופה בראי העתיד

בקיץ האחרון ארגנה ISERD אירועים שונים בתחומי התחבורה, התעופה והחלל. ימי העיון התמקדו בנושאים מגוונים, לרבות אבטחת סייבר בתחבורה, תחום הרכבות, תוכניות החלל של האיחוד האירופי ועוד 

סימנייה