דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter - April 2017

קולות קוראים

המעוניינים להגיש בקשה להשתתפות בתכנית Horizon 2020 ימצאו בעמוד זה מידע בסיסי על קולות קוראים בכל הנושאים במסגרת התכנית וכן מידע בנוגע לתנאי הזכאות, להליך ההערכה, לתאריכי הפתיחה והסגירה, למסמכי ההגשה וכו'

תוצאות

סימנייה