דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter - April 2017

קולות קוראים

המעוניינים להגיש בקשה להשתתפות בתכנית Horizon 2020 ימצאו בעמוד זה מידע בסיסי על קולות קוראים בכל הנושאים במסגרת התכנית וכן מידע בנוגע לתנאי הזכאות, להליך ההערכה, לתאריכי הפתיחה והסגירה, למסמכי ההגשה וכו'

חזרה

תוצאות

SECURITY
קול 2016 - נסגר להגשות באוגוסט 2016.
ישראל: סך הכול 15 זוכים ישראלים בעשרה פרויקטים. סכום הזכיות הוא כ-5.85 מיליון אירו, שמהווים כ-3.6 אחוזים מכלל התקציב.

 • CIP - הגשות: 34 פרויקטים עם 585 מגישים, מתוכם 18 מגישים ישראלים.
  זוכים: סך הכול 3 פרויקטים, מתוכם ב-2 פרויקטים יש 4 שותפים ישראלים.
 • BES; FCT; DRS - הגשות: 165 פרויקטים עם 2,651 מגישים, מתוכם 50 מגישים ישראלים.
  זוכים: סך הכול 25 פרויקטים, ב-3 מתוכם יש 7 שותפים ישראלים. כל הזוכים הישראלים הם ב-FCT.
 • DS - הגשות: 78 פרויקטים עם 728 מגישים, מתוכם 15 מגישים ישראלים.
  זוכים: סך הכול 11 פרויקטים, ב-2 פרויקטים מתוכם יש 2 שותפים ישראלים.
  כמו כן, יש זוכה אחד ישראלי בקול הקורא המשותף ל-ICT (DS-01-2016) וזוכה אחד ישראלי בקול הקורא המשותף לבריאות (​-03-2016DS​).

Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
לקול הקורא של 2017 הוגשו 805 הצעות בסה"כ. מתוכן, 169 הצעות ל-Co-Creation, 111 הצעות ל-Eng-Globally, 26 הצעות ל-Rev-Inequal ו-499 הצעות ל-CULT-COOP. מתוכן ימומנו 38 פרויקטים. בנושאים שבהם ההגשה היא דו-שלבית, הודעה על המשך לשלב השני תימסר במאי עם מועד סגירה ב-13 בספטמבר 2017. מישראל הוגשו שש קואורדינציות: שתים לקול הקורא Co-creation, אחת לקול הקורא Rev-Inequal ועוד שלוש לקול הקורא Cult-Coop.

SME Instrument​

 • תוצאות פייז1 -  cut-off date of 15.2.2017

סך הכול 2088 הגשות, מתוכן 178 זכיות, כלומר 8.5 אחוזי הצלחה.
13 זוכים ישראלים מתוך 70 שהוגשו, כלומר 18.6 אחוזי הצלחה.
אנחנו המדינה השביעית במספר ההגשות והרביעית במספר זכיות לתוצאות
פייז1 - cut-off date of 15.2.2017.

 • תוצאות פייז2 - cut-off date of 18.01.2017

סך הכול 1,798 הגשות, מתוכן 71 זכיות, כלומר 3.9 אחוזי הצלחה.
4 זוכים ישראלים מתוך 96 שהוגשו, כלומר 4.1 אחוזי הצלחה.
אנחנו המדינה השישית במספר ההגשות והחמישית במספר זכיות לתוצאות
פייז2 - cut-off date of 18.01.2017.​ 
קרא עוד>>

סימנייה