דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter- First Quarter 2017

חזרה

תוצאות קולות קוראים

MSCA ITN – קול 2015: 28 הצעות מרשימת הרזרבה זכו למימון (2 EJD, 19 ETN, 7 EID). בכך נסגרה רשימת הרזרבה.

___

MSCA ITN – קול 2016: נסגר להגשות בינואר 2016. סה"כ 1,611 הצעות הוגשו (שלושה אחוזים יותר מבשנה שעברה), מתוכן 109 צפויות למימון. מישראל הוגשו 131 הצעות, מתוכן שבע הצעות עברו למימון. 25 הצעות מרשימת הרזרבה הוזמנו למו"מ (21 ETN, 2 EJD, 2 EID). אין משתתפים ישראלים בפרויקטים אלו.

___

MSCA ITN – קול 2017: נסגר להגשות ב-10 בינואר 2017. הוגשו 1,718 הצעות בסה"כ (עלייה של 6.6 אחוזים בהשוואה לשנה קודמת). ההצעות הוגשו לפי החלוקה הבאה:

European Training Network (ETN) – 1,435 הצעות (83.5 אחוזים מסך ההצעות)

European Industrial Doctorates (EID) – 195 הצעות (11.4 אחוזים מסך ההצעות)

European Join Doctorate (EJD) – 88 הצעות (5.1 אחוזים מסך ההצעות)

___

ERC CoG – קול 2016: נסגר להגשות בפברואר 2016. סה"כ 2,304 הצעות הוגשו (12 אחוזים יותר מבשנה שעברה), מתוכן 335 צפויות למימון. מישראל עברו לשלב השני 31 הצעות, מתוכן 15 הצעות זכו. סך המימון למשתתפים הישראלים בקול זה צפוי להיות 30 מיליון אירו, המהווים חמישה אחוזים מהתקציב הכולל של הקול (605 מיליון אירו).

___

SPACE קול 2016: נסגר במרס. סה"כ הוגשו 160 הצעות עם 1,140 משתתפים, מתוכן 37 הצעות עם 221 משתתפים עברו למימון. מישראל הוגשו שבע הצעות עם שמונה משתתפים. לא היו זכיות מישראל.

___

RI  קול 2016: נסגר במרס/יוני. סה"כ הוגשו 200 הצעות עם 2,868 משתתפים, מתוכן 78 הצעות עם 1,334 משתתפים עברו למימון. מישראל הוגשו 20 הצעות עם 24 משתתפים, מתוכן תשע הצעות עם תשעה משתתפים עברו למימון. סך המימון למשתתפים ישראלים בקול זה עומד על 1.46 מיליון אירו, המהווים חצי אחוז מהתקציב הכולל של הקול. 

___

ICT – קול 2016: נסגר להגשות באפריל 2016. סה"כ 1,054 הצעות עם 8,949 משתתפים הוגשו לקול זה, מתוכן 134 הצעות עם 1,215 משתתפים עברו למימון. מישראל הוגשו 86 הצעות עם 111 משתתפים, מתוכן עשר הצעות עם 12 משתתפים עברו למימון. שתיים מההצעות שעברו למימון הן בהובלה ישראלית. סך המימון למשתתפים הישראלים בקול זה עומד על 6.68 מיליון אירו, המהווים אחוז וחצי מהתקציב הכולל של הקול.

___

MSCA RISE – קול 2016: נסגר להגשות באפריל 2016. סה"כ 367 הצעות הוגשו (מספר זהה לשנה שעברה), מתוכן 84 צפויות למימון (כ-23 אחוזי הצלחה). מישראל הוגשו 23 הצעות, מתוכן הצעה אחת עברה למימון. בינואר 2017 ייקבעו יוזמות לפרויקטים מרשימת הרזרבה. טרם ידוע מספרם.

___

FET– קול 2016: נסגר להגשות במאי 2016. סה"כ 544 הצעות עם 3,508 משתתפים הוגשו לקול זה, מתוכן 22 הצעות עם 143 משתתפים עברו למימון. מישראל הוגשו 51 הצעות עם 66 משתתפים, מתוכן אף הצעה לא עברה למימון. יש הצעה עם שותף ישראלי ברשימת הרזרבה.

___

ננוטכנולוגיה, חומרים ותהליכי ייצור - PILOTS קול 2016: נסגר במאי.  סה"כ הוגשו 15 הצעות עם 211 משתתפים, מתוכן ארבע הצעות עם 54 משתתפים עברו למימון. מישראל הוגשו ארבע הצעות עם עשרה משתתפים, מתוכן שתי הצעות עם שבעה משתתפים אושרו למימון.  סך המימון למשתתפים ישראלים בקול זה עומד על 3.3 מיליון אירו, המהווים 12.4  אחוזים מהתקציב הכולל של הקול. 

___

ICT קול 2016 של תכניתECSEL : נסגר להגשות בספטמבר 2016. סה"כ 41 הצעות עם 1,332 משתתפים הוגשו לקול זה, העוסק בננו-אלקטרוניקה, במערכות משובצות מחשב ובאינטגרציה של מערכות חכמות. מתוך אותן הצעות 13 הצעות עם 475 משתתפים עברו למימון. מישראל הוגשו שש הצעות עם 14 משתתפים, מתוכן שתי הצעות עם שמונה משתתפים עברו למימון. סך המימון למשתתפים הישראלים בקול זה עומד על 14.8 מיליון אירו; מחצית מהמימון מגיעה ישירות מהאיחוד האירופי ומחצית – מהרשות הלאומית לחדשנות (לשעבר קרן המדען הראשי של משרד הכלכלה).

___

MSCA IF – קול 2015: ב-9 בנובמבר 2016 נשלחו הזמנות למו"מ להצעות הראשונות ברשימת הרזרבה. בכך נסגרה הרשימה.

___

MSCA IF – קול 2016: נסגר להגשות בספטמבר 2016. סה"כ הוגשו 8,946 הצעות (כחמישה אחוזים יותר מהשנה שעברה). בהשוואה לשנת 2015, נרשמה עלייה במספר ההצעות לפאנלים IF-EF-ST ול- IF-EF-CAR (כ7% וכ-14% בהתאמה). לעומת זאת, נרשמה ירידה במספר ההצעות שהוגשו ל- IF-EF-RI (כעשרה אחוזים) ול-GF (כתשעה אחוזים). לפאנל החדש – IF-EF-SE, הוגשו 111 הצעות. מישראל הוגשו 71 הצעות ל-EF ו-24 הצעות ל-GF. תהליך ההערכה צפוי להסתיים בפברואר 2017.

___

MSCA COFUND – קול 2016: נסגר להגשות באוקטובר 2016. סה"כ 124 הצעות הוגשו (48 במסלול לדוקטורנטים ו-76 במסלול לחוקרים צעירים). תהליך ההערכה צפוי להסתיים בפברואר 2017.

___

NMBPקול 2016: נסגר באוקטובר. סה"כ הוגשו 84 הצעות עם 1,016 משתתפים, מתוכן 28 הצעות עם 341 משתתפים עברו למימון. מישראל הוגשו שבע הצעות עם שמונה משתתפים, מתוכן חמש הצעות עם חמישה משתתפים אושרו למימון. סך המימון למשתתפים ישראלים בקול זה עומד על 3.1 מיליון אירו, המהווים 1.9 אחוזים מהתקציב הכולל של הקול. 

לרשימת הקולות הקוראים המלאה >> 

 


לשאלות, הצעות, בירורים - דברו איתנו:  http://www.iserd.org.il/ISERD_Team

 

סימנייה