דילוג לתוכן

ISERD's Newsletter- First Quarter 2017

חזרה

קולות קוראים

כל מה שכדאי וחשוב לדעת על הקולות הקוראים הרלוונטיים והעדכניים, הפתוחים כעת להגשה

      איכות הסביבה 

Greening the Economy: הקול עוסק, בין היתר, בשינויי אקלים, בפתרונות מבוססי טבע ליצירת חוסן טריטוריאלי (Nature based solutions for territorial resilience), במים, בחומרי גלם ובמערכות צפייה בכדור הארץ. תקציב הקול: 223 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא. לקריאה נוספת >>


      אנרגיה 

Competitive Low Carbon Energy: הקול עוסק, בין היתר, ב-Smart grid ואגירת אנרגיה, בטכנולוגיות חדשניות לאנרגיה מתחדשת ובהפחתת כמות הפחמןן הדו-חמצני בדלק פוסילי. תקציב הקול: 423 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא, החל מ-5 בינואר 2017. לקריאה נוספת>>

Energy Efficiency: הקול עוסק, בין היתר, בחימום וקירור, בחיסכון באנרגיה בבניינים ובתעשייה ושירותים. תקציב הקול: 104 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא. לקריאה נוספת>>


      בטחון המולדת 

Security – קול 2017: הקול עוסק בנושאי הגנה על גבולות וביטחון חוץ, בהתמודדות עם משברים, במלחמה בפשע ובטרור ובסייבר. ייפתח להגשות ב-1 במרס 2017 וייסגר ב-24 באוגוסט 2017. תקציב הקול: 204 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>


      בריאות 

Personalized Medicine: הקול עוסק, בין היתר, בשביעות רצון המטופל, במחלות נדירות, ברפואה מונעת בקרב צעירים, באוכלוסייה מבוגרת ובמודלים ממוחשבים. תקציב הקול: 265 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא. לקריאה נוספת >>

E-RARE: פרויקט אירופי המפרסם קולות קוראים במימון לאומי. הקול הקורא הנוכחי הוא בנושא מחלות נדירות. הקול פתוח כעת להגשות, עד 1 בפברואר 2017. לקריאה נוספת>>


      חומרים 

פרס בסך שלושה מיליון אירו על חומרים מתקדמים לאוויר נקיהפרס יינתן לטכנולוגיה מבוססת חומרים מתקדמים להפחתת חומר חלקיקי מאוויר באזורים אורבניים. הגשה גם ליחידים וגם ולמאגדים עד 23 בינואר 2018. לקריאה נוספת>>


      חלל 

COMPET 2017הקול עוסק בפיתוח והדגמה של טכנולוגיות אופטיות, גלאים, חיישנים ואנטנות, בהעברת מידע מלווייני EO דרך לווייני תקשורת, בטכנולוגיותת לניהול מידע (עיבוד, אחסון, דחיסה) ובהורדת מידע לתחנות קרקע. נפתח להגשות ב-8 בנובמבר 2016 וייסגר ב-1 במרס 2017. תקציב הקול: 43.5 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

EO 2017: הקול עוסק בפיתוח מוצרים ושירותים מבוססי מידע מ"קופרניקוס" – מערכת לווייני התצפית האירופיים; באפליקציות למחקר כדור הארץ – חקר היבשות, אטמוספרה, אוקיינוסים ואקלים; בחירום וביטחון; בטכנולוגיות נתוני עתק (Big Data); ובשימוש בטכנולוגיות חלל לניטור רמות פחמן דו-חמצני. נפתח להגשות ב-8 בנובמבר 2016 וייסגר ב-1 במרס 2017. תקציב הקול: 22 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

GALILEO 2017: הקול עוסק במחקר ופיתוח של אפליקציות מבוססות מיקום לווייני לתחום התחבורה ולשוק ההמוני (mass market) ובאפליקציות מקצועיות בתחומי חקלאות, מיפוי, תזמון סינכרוניזציה ועוד. נפתח להגשות ב-8 בנובמבר 2016 וייסגר ב-1 במרס 2017. תקציב הקול: 33 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>


      מדע בחברה 

SwafS 3, 5, 6, 8, 10-14, 21-24: הקול עוסק בשוויון מגדרי, ב-RRI, בשינויים ארגוניים, במדע פתוח (Open Science), בחינוך למדע, באמינות במחקר ובאתיקה. ייפתח להגשות ב-12 באפריל 2017 וייסגר ב-30 באוגוסט 2017. תקציב הקול: 54.6 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>


      מזון, חקלאות וסביבה ימית 

Bio-based innovation for sustainable goods and services: הקול עוסק, בין היתר, בביומסה לביו-מוצרים. תקציבב הקול: 26.5 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא, החל מתאריך: 14 בפברואר 2017. לקריאה נוספת>>

Blue Growth: הקול עוסק, בין היתר, בימים ואוקיאנוסים ובריאות האוכלוסייה, בים התיכון, בחדשנות ובממד הארקטי. תקציב הקול: 48 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא, החל מתאריך: 14 בפברואר 2017. לקריאה נוספת>>

Rural Renaissance: הקול עוסק, בין היתר, במדיניות וממשל, בשרשרות ערך ומודלים עסקיים ובפיתוח כישורי חדשנות. תקציב הקול: 61 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא, החל מתאריך: 14 בפברואר 2017. לקריאה נוספת>>

Sustainable Food Security: הקול עוסק, בין היתר, ביעילות בניצול משאבים, ביעילות סביבתית, בתעשיית מזון תחרותית ובמזון בריא ובטוח לכלל האוכלוסייה*. תקציב הקול: 280 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא, החל מתאריך: 14 בפברואר 2017. לקריאה נוספת>>
*בנושא SFS-17 – בקול הקורא אין הגדרה לירקות ופירות, ועל כן יש להסביר ולהצדיק את הבחירה. תפוחי אדמה ייחשבו לירקות.


      ניידות חוקרים 

MSCA COFUND: הקול מממן בשיתוף עם תכנית לאומית או מקומית לימודי דוקטורט של סטודנטים תחת מכנה משותף שנקבע על ידי התכנית המקומית. ייפתח להגשות ב-5 באפריל 2017 וייסגר ב-28 בספטמבר 2017. תקציב הקול: 80 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

MSCA IF: הקול מממן לימודי פוסט דוקטורט באקדמיה או בתעשייה. ייפתח להגשות ב-11 באפריל 2017 וייסגר ב-14 בספטמבר 2017. תקציב הקול: 248 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

MSCA RISE: הקול מממן נסיעות ושהות של חוקרים בקונסורציום אצל השותפים האחרים למטרת המחקר, מוגש על ידי מוסדות מחקר. הקול פתוח כעת להגשה. תאריך הסגירה: 5 באפריל 2017לקריאה נוספת>>


      תהליכי ייצור 

MANUNET 2017תכנית מימון בתחום תהליכי ייצור מתקדמים. בין הנושאים: טכנולוגיות ייצור סביבתיות, אדפטיביות ויעילות אנרגטית, טכנולוגיות מידע ותקשורת לייצור מתקדם, חומרים מתקדמים לייצור ועוד. הגשת בקשה מקדמית עם לפחות שותף אירופי אחד עד 17 במרס 2017.


      תחבורה 

Automated Road Transport 2017מחקר ופיתוח של רכבים אוטונומיים ומקושרים. הקול פתוח כעת להגשה. תאריך הסגירה: 1 בפברואר 2017. תקציב הקול: 50 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

Mobility For Growth: קול קורא למחקר ולפיתוח שיענו על אתגרים בסוגי התחבורה השונים – תעופה, תחבורה ימית, בטיחות, לוגיסטיקה, תחבורה אורבנית, מערכות תחבורה חכמות, תשתיות וכן מחקר סוציו-אקונומי והתנהגותי ופעולות מתקדמות ליצירת מדיניות. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא. תקציב הקול: 226.77 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

Shift2Rail: קול קורא למו"פ בתחום התחבורה המסילתית – פיתוח העולם הארכאי של הרכבות לטכנולוגיות וחומרים חדשים. ייפתח להגשות ב-10 בינואר 2017 וייסגר ב-30 במרס 2017. תקציב הקול: 19.5 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

Green Vehicles: קול קורא של היוזמה לרכבים ירוקים של EGVIA העוסק במו"פ של כל סוגי רכבי הכביש, של התאמתם לדלק חלופי ושל המרתם לחשמלי. נפתח להגשות ב-4 באוקטובר 2016 וייסגר ב-1 בפברואר 2017. תקציב הקול: 133 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

פרס Cleanest Engine of the Future: הפרס נועד לעודד פיתוח טכנולוגיות של הדור הבא של מנועי הינע באמצעות דלקים קונבנציונליים. זאת במטרה להפחית את פליטת המזהמים לרמה הנמוכה ביותר האפשרית וכך לשפר את איכות האוויר בערים אירופיות, אגב צריכת דלק טוב יותר בתנאי המבחן מציאותיים. הגשה גם ליחידים וגם ולמאגדים עד 20 באוגוסט 2019. לקריאה נוספת>>

פרס Cleanest Engine Retrofit: הפרס נועד לעודד התפתחותן של טכנולוגיות חדשניות המשפרות מנועי דיזל קיימים, כדי להפחית פליטות של מזהמים בתנאי נהיגה אמיתיים לרמה הנמוכה ביותר האפשרית ולשפר את איכות האוויר בערים אירופיות. הגשה גם ליחידים וגם ולמאגדים עד 12 בספטמבר 2017. לקריאה נוספת>>

TRA Conference 2018: קול קורא להגשת השתתפות בתערוכה והדגמות עבור כנס TRA 2018ההגשה עד 28 בפברואר 2017לקריאה נוספת>>

TRA Conference 2018: קול קורא להגשת תקצירים עבור כנס TRA 2018. ההגשה עד 21 במרס 2017. לקריאה נוספת>>


      תעופה 

Cleansky 2020 – 4th call Core Partners: הקול עוסק במערכות המרת אנרגיה, בעיצוב כנפי מטוסים בטכנולוגית HLFC, בפיתוח וייצור חללים שונים במבנה המטוס, בפתרונות מערכת לתקשורת בתא הטייס, בפתרונות מערכת לניהול תפעול תא הנוסעים ותא מטען, בתקשורת ואנרגיה ובפתרונות אחסון אנרגיה למטוסים חשמליים. תקציב הקול: 53.65 מיליון אירו. נפתח להגשות ב-1 בדצמבר 2016 וייסגר ב-9 במרס 2017. לקריאה נוספת>>

Cleansky 2020 5th call Partners –: הקול עוסק בחמישה נושאים שמתמקדים במערכת תחבורה אווירית (Air transport system). תקציב הקול: 1.52 מיליון אירו. נפתח להגשות ב-1 בדצמבר 2016 וייסגר ב-9 במרס 2017. לקריאה נוספת>>


      תשתיות מחקר 

EINFRA 2017: פיתוח תשתית הענן האירופית. נפתח להגשות ב-8 בדצמבר 2016 וייסגר ב-29 במרס 2017. תקציב הקול: 86 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

INFRADEV 2017: פיתוח רעיוני של תשתיות מחקר חדשות החסרות במרחב האירופי. נפתח להגשות ב-8 בדצמבר 2016 וייסגר ב-29 במרסס 2017. תקציב הקול: 34 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

INFRAINNOV 2017: מפת דרכים למכשור הדמיה (Imaging) של העתיד. נפתח להגשות ב-8 בדצמבר 2016 וייסגר ב-29 במרס 2017. תקציב הקול: 20 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

INFRASUPP 2017: פיתוח רגולציות, נוהלי עבודה ומתן תמיכה לתשתיות מחקר ולתשתית הענן האירופית. נפתח להגשות ב-8 בדצמבר 2016 וייסגר ב-29 במרס 2017. תקציב הקול: חמישה מיליון אירו. לקריאה נוספת>>


      ERC 

ERC CoG: מיועד לחוקרים מצטיינים בעלי ותק של 12-7 שנות מחקר מרגע קבלת תואר הדוקטור. הקול פתוח כעת להגשה. תאריך הסגירה: 9 בפברואר 2017. לקריאה נוספת>>

ERC AdG: הקול מיועד לחוקרים מצטיינים בעלי ותק של יותר מעשר שנות מחקר מרגע קבלת תואר הדוקטור. ייפתח להגשות ב-16 במאי 2017 וייסגר ב-31 באוגוסט 2017. לקריאה נוספת>>


      FET 

FET Innovation Launchpadהקול מיועד לפרויקטי המשך של פרויקטי FET OPEN שהסתיימו בשנה האחרונה (או קרובים לסיום) ומטרתם – לקרב אתת המחקר הבסיסי לשלב היישומי והמעשי יותר. הפרויקטים יתנהלו במשך 18 חודשים בתקציב שלל מאה אלף אירו לפרויקט. פתוח כעת להגשות, ייסגר ב-27 בספטמבר 2017. תקציב הקול: 1.8 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

FET PROACTIVE: הקול עוסק בנושאי מחשוב-על. ייפתח להגשות ב-12 באפריל 2017 וייסגר ב-26 בספטמבר 2017. תקציב הקול: 44 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

FET-OPEN 2016-17הקול פתוח כעת להגשות באופן רציף. תאריך הסגירה הבא ב-27 בספטמבר 2017. תקציב הקול: 110 מיליון אירו. הקול פתוח לכל הטכנולוגיות, לפרויקטים חדשניים ארוכי טווח, ברמת מחקר בסיסית יחסית. הגשה קצרה של 15 עמודים, עם דגש על החלק של המצוינות הטכנולוגית והמדעית. לקריאה נוספת >>
כמו כן, פתוח גם קול לפרויקטי תמיכה ותיאום לתחום זה, בתקציב של מיליון וחצי אירו. לקריאה נוספת>>


      ICT 

קול 2017: הקול עוסק בנושאי מחשוב מותאם וצריכת אנרגיה נמוכה, בפלטפורמה קולקטיבית לחדשנות חברתית, בכלים לניתוח מידע, בתוכן חכם לתעשיות יצירתיות, בממשקים להנגשת אוכלוסיות, ברובוטיקה, בפוטוניקה, בננו-אלקטרוניקה, באינטרנט של הדברים, בשת"פ בינלאומי ובסטנדרטיזציה לתחומי ה-ICTנפתח להגשות ב-8 בדצמבר 2016 וייסגר ב-25 באפריל 2017. תקציב הקול: 430 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

שת"פ אירופה-ברזיל: הקול עוסק בנושאי הדור החמישי, באינטרנט של הדברים ובמחשוב ענן. תקציב הקול: שמונה מיליון אירו. פתוח כעת להגשות, ייסגר ב-14 במרס 2017. לקריאה נוספת>>


Industry 2020 in the Circular Economy: הקול עוסק בחדשנות סביבתית, במים ובערים חכמות. תקציב הקול: 189 מיליון אירו. הקול פתוח כעת להגשה. תאריכי הסגירה משתנים בהתאם לנושא. לקריאה נוספת>>


      SC6

CO-CREATION 1, 4, 6, 7, 8: הקול עוסק בנושאי חינוך, יצירה, חדשנות, מודלי שת"פ, שירותי ציבור, מדיניות, כלכלה, דמוקרטיה ומשפט. הקולות פתוחים כעת להגשה. תאריך הסגירה: 2 בפברואר 2017. לקריאה נוספת>>

CULT-COOP 1-7, 9-11: הקול עוסק בדמוקרטיה ומשפט, בהיסטוריה של אירופה, באוריינות תרבותית, באמנות, בגיוון דתי באירופה, במורשת התרבותית של אזורי החוף והים, בתרבות במרחבים ציבוריים ובשינוי באירופה כתוצאה מהגירה. הקול פתוח כעת להגשה. תאריך הסגירה: 2 בפברואר 2017לקריאה נוספת>>

ENG-GLOBALLY 1-8: הקול עוסק בדיפלומטיה במחקר, בהגירה ומבקשי מקלט, בהערכת סיכונים, בשמירה על השלום, במדיניות יצוא, באסיה והפסיפיק כאזור אסטרטגי, במדיניות מול מרכז אסיה ובשת"פ עם סין. הקול פתוח כעת להגשה. תאריך הסגירה: 2 בפברואר 2017. לקריאה נוספת>>

REV-INEQUAL 9: הקול עוסק בחיזוק מחקר מבוסס טכנולוגיה. הקול פתוח כעת להגשה. תאריך הסגירה: 2 בפברואר 2017לקריאה נוספת>>


      Widespread 

ERA Chairs: מיועד למוסדות במדינות חלשות מבחינה מחקרית (ישראל לא ברשימה) במטרה לגייס צוות בעל פרופיל אקדמי גבוה שיזניק את המוסד קדימה. ייפתח להגשות ב-12 באפריל 2017 וייסגר ב-5 באוקטובר 2017. תקציב הקול: 33.91 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>

Twinning: מוסד במדינות חלשות מבחינה מחקרית חובר למוסד במדינה חזקה מבחינה מחקרית (ישראל ברשימת המדינות החזקות) כדי להזניק את המוסד מהמדינה החלשה קדימה. ייפתח להגשות ב-11 במאי 2017 וייסגר ב-15 בנובמבר 2017. תקציב הקול:: 20 מיליון אירו. לקריאה נוספת>>


 

לפרסום כל הקולות קוראים באתר איסרד

לשאלות, הצעות, בירורים - דברו איתנו: http://www.iserd.org.il/ISERD_Team

 

 

סימנייה