דילוג לתוכן

Horizon 2020 - ממנועי הצמיחה של תעשיית המו״פ הישראלית

חזרה

היום שאחרי Horizon 2020

Horizon Europe הוא שמה של התוכנית למחקר וחדשנות של האיחוד האירופי המתוכננת לשנים 2021-2027. מה אנחנו כבר יודעים על התוכנית שנמצאת בתהליכי הקמה?

Horizon Europe היא תוכנית המסגרת התשיעית שתחליף את Horizon 2020. הקמתה החלה ביוני 2018 ועדיין לא הושלמה - למרות שקווי המתאר הכלליים של התוכנית כבר ידועים. 

התהליך החוקי של הקמת התוכנית מצריך את הסכמת שני המחוקקים האירופיים – מועצת השרים של האיחוד האירופי (המייצגים את המדינות החברות) והפרלמנט האירופי (המייצג את התושבים), ובאופן עקיף גם את הסכמתה של נציבות האיחוד האירופי (מנגנון ביורוקרטי היוזם את החקיקות). 

התוצאות אליהן הגיעו עד כה הושגו בזמן שיא כאשר המשא ומתן הבין-מוסדי נמשך ארבעה חודשים בלבד. 

עם זאת, משום שבחודש מאי 2019 התקיימו בחירות לפרלמנט האירופי, והנציבות החדשה תמונה רק בקיץ או אף בסתיו, השלמת החקיקה לא תתבצע לפני תחילת 2020. 

הסעיפים עליהם יצטרכו המחוקקים להסכים נוגעים לתקציב התוכנית - בשלב זה מדובר על כ-94 מיליארד יורו לשבע שנות פעילות התוכנית – ולתנאי ההשתתפות של מדינות אסוציאציה (חברות), ביניהן ישראל.

האיחוד האירופי רואה במחקר ובחדשנות בסיס הכרחי להתקדמות הכלכלית והחברתית. המטרות העיקריות בתוכנית המסגרת הן לחזק את המדע והטכנולוגיה, לטפח את התחרותיות התעשייתית וליישם את יעדי הפיתוח בני-הקיימה באיחוד האירופי.

תוכניות המסגרת הראשונות למחקר ולחדשנות התמקדו באופן כמעט בלעדי במימון שיתופי פעולה תעשייתיים חוצי-גבולות, אך מתוכנית לתוכנית הרפרטואר התרחב והתקציב גדל: תוכנית מארי קירי לניידות חוקרים נוספה בתוכנית המסגרת הרביעית בשנת 1994; מועצת המחקר האירופית, אשר מעניקה מענקים יוקרתיים גדולים למדענים מצטיינים באקדמיה, הושקה עם התוכנית השביעית בשנת 2007; המכון האירופי לחדשנות וטכנולוגיה, שמקדם שותפויות עם אתגרים גלובליים ספציפיים, הוקם בתוכנית השמינית והנוכחית, Horizon 2020. 

 

מה מתוכנן ב-Horizon Europe?

Horizon Europe תשמור על מבנה שלוש העמודות של Horizon 2020, אך תשלב מספר תוכניות חדשות: מועצת החדשנות האירופית, תוכנית מימון המיועדת לתמוך ביזמי סטארט-אפ ורעיונות חדשניים עם פוטנציאל מסחרי, וכן המשימות – סדרת פעולות שאפתנית במטרה לפתור תוך זמן קצוב אתגרים סביבתיים, בריאותיים וחברתיים המשפיעים על העולם. 

במסגרת תוכנית המימון למיזמי סטארט-אפ הכוונה היא לתמוך בחידושים ליצירת שוק בתחומים בעלי השפעה כלכלית נרחבת. מסלול Pathfinder יתמוך בטכנולוגיות מתקדמות מבסיס המחקר ועד לשלב הקדם-מסחרי המוקדם. מסלול Accelerator יעזור להרחיב את החידושים לשלב שבו הם יכולים למשוך השקעות פרטיות.

המשימות, לעומת זאת, יורכבו ממגוון פעולות שיחדיו מיועדות להשיג מטרות שאפתניות, הניתנות למדידה במסגרת זמן קצוב, שלא ניתן להשיגן באמצעות פעולות בודדות. המשימות מתוכננות להיות בתחום העמודה השנייה של Horizon Europe, אבל עשויות להיות משולבות גם בפעולות של חלקים אחרים בתוכנית.

בנוסף תעודד התוכנית שותפויות עם המגזר הפרטי ועם המגזרים הציבוריים הלאומיים במטרה להביא את האיחוד האירופי, המדינות המשתתפות ו/או המגזר הפרטי להשגת מטרות מוגדרות על ידי יישום משותף. השותפויות ייקבעו ברשימה של תחומים שבהם המטרות של Horizon Europe יושגו בצורה יעילה יותר על ידי יישום משותף ולאו דווקא על ידי פעולה מצד האיחוד האירופי בלבד.

נכון לעכשיו נראה כי ל-Horizon Europe יהיה תפקיד מכריע בקידום שיתופי הפעולה המחקריים בין המדינות המשתתפות בתוכנית. ועדת ההיגוי של ISERD ונציגי ישראל בבריסל יפעלו כדי להבטיח השתתפות ישראלית מוצלחת בתוכנית.

 

למידע נוסף:

סימנייה