דילוג לתוכן

Horizon 2020 - ממנועי הצמיחה של תעשיית המו״פ הישראלית

חזרה

Horizon 2020: הזווית הישראלית

Horizon 2020 הפכה לאחד ממנועי הצמיחה של תעשיית המו"פ הישראלית ושל המחקר הבסיסי במוסדות האקדמיים. הנה כמה דברים שכדאי לדעת על תוכניות המחקר והחדשנות של האיחוד האירופי

מספר מענקים ישראליים לפי שנים
מספר מענקים ישראליים לפי שנים

עם מימון של קרוב ל-80 מיליארד אירו במשך 7 שנים (2014 עד 2020), Horizon 2020 היא תוכנית המחקר והחדשנות השמינית והגדולה ביותר באיחוד האירופי. התוכנית מציעה קבלת מימון במטרה לאפשר יותר פריצות דרך, יותר תגליות ולהיות בחוד החנית העולמי באמצעות העברת רעיונות גדולים מהמעבדה - לשוק.

ישראל שותפה בתוכניות האיחוד כמדינה נלווית מאז 1996, ולכן כל ישות משפטית ישראלית זכאית להתחרות על מענקי מחקר וחדשנות בתוכנית Horizon 2020. המימון הישראלי להשתתפות בתוכנית ניתן על ידי המועצה להשכלה גבוהה, רשות החדשנות, משרד המדע, משרד הבריאות, המשרד לבטחון פנים ומשרד האנרגיה. השתתפות המדינה בתוכנית מנוהלת על ידי מנהלת ISERD ברשות לחדשנות.

תוכנית המחקר והחדשנות האירופית הפכה לאחד ממנועי הצמיחה של תעשיית המו"פ הישראלית ושל המחקר הבסיסי במוסדות האקדמיים. בנוסף למימון היא מעניקה אפשרויות לשיתוף פעולה עם חברות ומוסדות מחקר אירופיים מובילים, וליצירת קשרים ישירים לשוק היעד האירופי לשיווק המוצרים והטכנולוגיות. כמו כן שותפות זו מחזקת את המצוינות האקדמית והתעשייתית הישראלית, מובילה להשקעות בתשתיות מחקר ומאפשרת מחקר ארוך טווח וחדשני. התוכנית יוצרת לחברות ישראליות גישה לשותפים אירופיים לצורך התמודדות עם אתגרים סביבתיים וחברתיים ומקדמת שיתוף פעולה עם חוקרים ותעשייה בחזית המחקר האירופי. תוכנית המסגרת האירופית מאפשרת לישראל להשתלב ברשת רחבה מאוד של תשתיות מחקר אירופיות, וכן לקחת חלק במיזמי הדגל של התוכנית, בהם התוכנית המתהווה בתחום טכנולוגיות הקוונטום, הגרפן וחקר המוח.

להשתתפות בתוכנית השפעה חיובית על מקבלי המענקים: בתעשייה זוהו השפעות משמעותיות על היקף ההשקעה במחקר ופיתוח של חברות, על שיפור איכות המוצרים המפותחים, על קיצור הזמן לשוק וכן על החדירה לשווקים בינלאומיים ושיפור פוטנציאל הצמיחה העתידי של החברה.
באקדמיה זוהו השפעות טרנספורמטיביות על גודל ההשקעה במחקר, איכות המחקר, חיזוק מצויינות האקדמיה הישראלית ומעמדה בזירה הבינלאומית וחיבור ואינטגרציה גבוהה יותר עם קהילת המחקר האירופאית. התוכנית משפיעה באופן מהיר על הביצועים האקדמיים ותורמת לשיפור היקף הפרסומים, איכות הפרסומים וכמות הציטוטים.
ברמת המשק - התוכנית מהווה תרומה לכלכלה הישראלית דרך השקעה במו"פ, שיפור הביצועים העסקיים של המשתתפים וזליגה של ידע וטכנולוגיה לכלל האקדמיה והתעשייה.  

Horizon 2020 כוללת מספר מסלולי מימון: היא מאפשרת מענקים יחידניים נדיבים לחוקרים מצטיינים ולחברות מצטיינות, אך מרבית התקציב מיועדת לפרויקטים בטכנולוגיות ליבה וכן למיזמים ששמו להם למטרה לפתור אתגרים סביבתיים עולמיים. התוכנית מפרסמת קולות קוראים בתחומים שנקבעו: אנרגיה, בריאות, סביבה, ICT, ננוטכנולוגיה, תחבורה חכמה וכדומה. 

מספר מענקים ישראליים לפי נושאים מרכזיים
מספר מענקים ישראליים לפי נושאים מרכזיים

מיזמי המחקר מתבצעים באמצעות התארגנות של חוקרים מכמה מדינות בקבוצות מחקר שמגישות הצעות משותפות לאישור מטה התוכנית בבריסל. בשנים האחרונות מוגשים מטעם ישראל מדי שנה עשרות קולות קוראים של חברות, חוקרים ושותפויות בין אקדמיה וחברות. 

מספר החוקרים והגופים שהגישו בקשות ל-Horizon 2020 מאז 2014 ועד לחודש יוני 2019 עומד על 9,987. מתוכם זכו למענקים 1,411 בקשות (שיעור הצלחה של כ-14%) על פי הפירוט הבא: 687 חוקרים, 613 חברות ו-111 מוסדות אחרים כמו חברות ממשלתיות, מוזיאונים ומכוני מחקר. בסך הכל הוגשו 8,547 הצעות של חברות וגופים ישראליים, מתוכן 1,062 אושרו וקיבלו מענקים בהיקף כולל של כ-848 מיליון אירו. 381 חברות ישראליות שניגשו במסלול SME INSTRUMENT קיבלו מענקים בסך של כ-153 מיליון אירו.

במסלול המאגדים, המחייבים שותפות בין מספר רב של חוקרים וחברות ממדינות שונות באירופה, 89 מסך המיזמים הזוכים הם בקואורדינציה ישראלית – כלומר, כאשר גוף ישראלי מוביל את המיזם כולו. 

התוכנית מציעה גם כלים פיננסיים כגון מתן ערבויות לחברות באמצעות מערכת הבנקאות וההשקעות המקומית. תוכניות אלה מופעלות על ידי ה-European Investment Fund מקבוצת ה-EIB. כיום בנק לאומי נהנה מהקצאה של 600 מיליון דולר הלוואות בערבות ה-EIF. בנוסף, ניתנה הקצאה לקרן פנינסולה. תכנית זו בעלת משמעות רבה להרחבת האשראי הניתן לחברות טכנולוגיה ולחברות מסורתיות המחדירות חדשנות לפעילותן.

בימים אלה נדונה תוכנית ההמשך, Horizon Europe, שצפויה להגדיל את הסכומים שמושקעים במו"פ ובמחקר בסיסי לסך של קרוב ל-100 מיליארד אירו.

למידע נוסף:

סרטון השתתפות במאגדים

סימנייה