דילוג לתוכן

Horizon 2020 - ממנועי הצמיחה של תעשיית המו״פ הישראלית

חזרה

שמיים בלי גבולות

בשנים האחרונות האיחוד האירופי מגבש חזון של מרחב אווירי מאוחד שבו נעים זה לצד זה כלי טיס מאוישים ובלתי מאוישים. המטרה: ליצור תשתית יעילה ובטוחה שתמקסם את היתרונות הרבים שטמונים בשמיים פתוחים. תוכנית Horizon 2020 נרתמה למאמץ והתעשייה האווירית משתתפת במספר מאגדים במסגרתה

הביקוש לשירותי מל"טים (מטוסים ללא טייס) בכל העולם הולך וגדל בשנים האחרונות. בעקבות זאת יצא האיחוד האירופי בקריאה דחופה לפיתוח תפיסת ניהול תעבורה אווירית בלתי מאוישת, וזו זכתה לשם U-space. 

המטרה ביצירת U-space היא להגדיר סדרה של שירותים ונהלים שנועדו לתמוך בגישה יעילה ובטוחה למרחב האווירי עבור מל"טים או כלי טיס בלתי מאוישים (כטבמ"ים) הנדרשים לפעול במרחב אווירי משותף עם כלי טיס מאוישים. לשם כך נדרשת במל"טים רמה גבוהה של אוטומציה שתאפשר טיסה בסביבות תפעוליות מורכבות ומרובות כלי טיס – על אחת כמה וכמה כשמדובר באזורים עירוניים.

כדי לקדם את נושא ה-U-Space, תוכנית Horizon 2020 יוזמת ומממנת מספר רב של מיזמים שמטרתם לפתח, לאמת ולהדגים יכולות מתקדמות למל"טים ולניהול המרחב האווירי המאויש והבלתי מאויש.

את פיתוח הנושא תחת Horizon 2020 מובילה תוכנית 2020 Single European Sky ATM Research) SESAR). מדובר ב-Joint Undertaking שמטרתו לפתח את כלל תשתית הניהול של מרחב התעופה האווירי האירופי כמרחב מאוחד, משודרג, בטוח וידידותי לסביבה.

בימים אלה תוכנית 2020 SESAR מוציאה לפועל סדרה של הדגמות ברחבי אירופה להוכחת היתכנות שילוב מל"טים במרחב האווירי. בסדרת ההדגמות משתתפות חברות מובילות, חברות קטנות ובינוניות, חברות הזנק, מכוני מחקר, אוניברסיטאות, מפעילי מל"טים וכן ספקי שירות, שדות תעופה, רשויות מקומיות, רשויות אכיפת חוק ורשויות תעופה אזרחית.

ההדגמות נועדו להמחיש כי יש אפשרויות לשימוש במל"טים למגוון פעולות, ובהן: העברת חבילות בין מיקומים עירוניים צפופים, שירותי חירום רפואי, שירותי הצלה ימית, שימוש במל"טים לחקר יערות ועוד. הן אמורות להפגין גם רמות שונות אפשריות של אוטומציה, ויכולת ניהול והחלפת מידע בין מפעילים.

photo: awdrones

הזווית הישראלית

התעשייה האווירית זכתה להיות אחת מהמשתתפים הבולטים במספר מאגדים אירופיים לפיתוח והדגמה של תשתית טכנולוגית ונהלים במסגרת U-space. הנה שלושה מתוכם:

1. SAFEDRONE 

מיזם SAFEDRONE עוסק בניסויים והדגמות של מספר תרחישי משימה אזרחיים תחת תפיסת U-Space. מטרתו להדגים כיצד ניתן לשלב תעופה מאוישת של מטוסים מסוגים שונים ביחד עם מל"טים במרחב אווירי מאוחד. המיזם יבצע מספר רב של הדגמות בספרד במטרה לצבור מידע וניסיון ביכולות ובנהלים הדרושים להפעלת מל"ט בצורה יעילה ובטוחה. ההדגמה תכלול שורה של שירותים חדשניים הכוללים רמה גבוהה של דיגיטציה ואוטומציה, כולל הפעלה Beyond the Pilot Line of View. 

מיזם SAFEDRONE מגדיר ומפרט הן את שירותי טרום הטיסה (רישום אלקטרוני, זיהוי אלקטרוני, תכנון ואישור טיסה) והן את שירותי הטיסה (geolimitation או geofencing), מעקב טיסה, מידע על המרחב האווירודינמי וטכנולוגיות אוטומטיות לאיתור ומניעת היתקלות במכשולים. השירותים הטכנולוגיים שיפותחו יוגשו לגופי התקינה השונים ובהם הארגון האירופאי לתעופה אזרחית (EUROCAE) והאיגוד העולמי לניהול תעבורת מערכות אוויריות בלתי מאוישות (GUTMA) ולרשויות התעופה הרגולטוריות, כגון האיחוד האירופי לבטיחות בתעופה (EASA) או סוכנות בטיחות התעופה הספרדית (AESA).

2. AIRPASS 

מיזם AIRPASS עוסק בטכנולוגיות ומרכיבים שנדרשים במערכות האוויוניקה של מל"טים כדי שיוכלו להשתלב נכון בתפיסת U-Space. מטרת המיזם היא להעריך את הטכנולוגיות שיש לפתח על גבי המל"ט (on board) כדי ליישם את תפיסת ניהול התנועה הבלתי מאוישת האירופית עבור פעילות מל"טים בגבהים נמוכים מאוד (VLL) ובטיסה הנשלטת בראייה (VFR). 

3. AW-DRONES

מיזם Airworthiness of mass-market drones) AW-DRONES), הממומן במסגרת תוכנית התחבורה של smart green and integrated transport) Horizon 2020), עוסק בדרישות כשירות אווירית של מלטים לשימושים אזרחיים. המיזם החל לפעול לאחרונה וירוץ במשך שלוש שנים. המיזם נועד לתמוך בתהליך הרגולטורי של האיחוד האירופי להגדרת כללים טכניים, תקנים ונהלים עבור מל"טים אזרחיים - דבר שיאפשר פעילות בטוחה, ידידותית לסביבה ואמינה באזור. המיזם כולל ארבע פעילויות עיקריות: איסוף מידע על תקנים המפותחים על ידי גופי תקינה ברחבי העולם, הערכה של הנתונים שנאספו, גיבוש סט של סטנדרטים טכניים, ואיסוף משוב על הממצאים מבעלי עניין.

ניר תל אורן, מנהל מו"פ, חטיבת כלי טייס צבאיים בתעשייה האווירית, מסביר: "תוכנית המו"פ האירופאי SESAR היא בעיקרה מודרניזציה של הבקרה האווירית באירופה, לאור צמיחה משמעותית בתחום התעופה וההובלה האווירית, עלייה בצפיפות המטוסים באוויר והצורך בחידוש תשתיות טכנולוגיות. לכך התווסף בשנים האחרונות תחום הרחפנים והמל"טים לשימושים אזרחיים שתפס תאוצה משמעותית, ונוצר קושי בשילוב שלו עם עולם התוכן של בקרה למטוסים מאוישים. 

״תפיסת U-Space, שמובילה תוכנית SESAR באירופה, נועדה לייצר תשתית לניהול המרחב האווירי האזרחי בגובה נמוך עבור מל"טים ורחפנים בטיסה ובמשימות מסחריות. אגב, קונספט דומה בשם UAV Traffic Management) UTM) מובל ע"י ארגון ה-FAA ו-NASA בארה"ב.

״על מנת לממש את החזון, הוגדרו על ידי SESAR מספר פרויקטים שמטרתם לגבש תפיסות הפעלה, לשפר הגדרות רגולציה ולבצע הדגמות טכנולוגיות מדורגות במספר שלבים שימומשו בשנים הקרובות". 
על מעורבות התעשייה האווירית במיזם U-space מספר תל אורן: "נפגשנו עם ISERD במסגרת ביקור של הנהלת תוכנית SESAR בישראל לפני מספר שנים. נעזרנו ב-ISERD לקידום הקשר עם האיחוד האירופי והתייעצנו עמו רבות במהלך ההתמודדות על הקולות הקוראים.

"התעשייה האווירית משולבת כיום בכמה פרויקטים בתחום המל"טים במסגרת מאגד של תעשיות, אוניברסיטאות ומכוני מחקר ממדינות שונות. בשנתיים האחרונות זכינו בכמה פרויקטים של SESAR (וגם של התוכנית H2020) והם כבר בעבודה.
"הערך המוסף של התעשייה האווירית מתבטא בעיקר בניסיון רב שנים בתחום הרגולטורי, כולל שנים של פעילות מול רשויות תעופה אזרחיות במדינות רבות, השתתפות פעילה בוועדות התקינה הבינלאומיות שמגדירות את הסטנדרטים ודרישות הרגולציה בתחום המל"טים, כמו גם ניסיון רב בנהלי טיסה בנתיבי תעופה אזרחיים. ההשתתפות שלנו במיזם תסייע בתהליך הגדרת מערכות הבקרה האווירית של אירופה על מנת לאפשר למלט"ים להשתלב באופן בטוח במרחב האווירי. לתוצאות הפעילות יש השפעה על כיווני הרגולציה, וכתוצאה מכך תתכן גם השפעה על דרישות עתידיות של לקוחות.
"נוסף לכך אנו לומדים במסגרת הפעילות את הדרישות החדשות שנוצרות כיום בשוק האזרחי המתפתח במהירות. הידע שנצבר יאפשר לנו להיות מוכנים יותר לקראת העתיד ולקדם את היתרון התחרותי של התעשייה הישראלית כולה".

סימנייה